Hoe is onze vereniging ontstaan....

Na jaren handbal te hebben gespeeld op de parkeerplaats bij de St.Pancratiuskerk, kreeg de handbalvereniging Langeveen begin jaren tachtig een nieuw handbalveld naast de voetbalvelden. Op aanraden van de gemeente werd er gekozen voor een all-weatherbaan, en er werden tevens lijnen aangebracht voor een tennisbaan. Om de kosten voor de handbalvereniging enigzins te drukken, konden tennisliefhebbers de baan voor vijfenzeventig gulden per jaar huren. Men kreeg hiervoor een vast uur om te tennissen. Na een paar jaar hadden de tennissers de smaak te pakken en wilden wel iets meer dan zomaar een uurtje tennissen. Een aantal van hen nam toen het initiatief om een tennisvereniging op te richten. Dit werd uiteraard gedaan in nauw overleg met de handbalvereniging voor wat betreft de baan, die dan door de tennis zou worden gehuurd.

Zo werd 10 december 1984 de oprichtingsvergadering gehouden. Langeveners werden uitgenodigd om zich aan te melden als lid en op 23 maart 1985 werd de openingsdag van tennisvereniging 'De Iemenslag' gehouden. De vereniging telt op dat moment 50 leden en men heeft een tennisleraar aangetrokken. Tevens werd in dat jaar het eerste infoboekje uitgebracht.

Dat het de vereniging goed gaat blijkt uit het feit dat er al in 1986 een ledenstop wordt ingevoerd. Het ledental is dan gestegen tot 90. In 1987 is er de mogelijkheid om er een tweede baan bij te huren, die door de eigenaar naast het handbalveld is aangelegd.

Omdat door diverse leden de wens wordt geuit om ook deel te nemen aan de districtscompetitie, wordt met ingang van het seizoen 1988 ieder lid aangemeld bij de KNLTB, zodat gestart kan worden met het spelen in diverse competities. Hiervoor worden 2 teams aangemeld, 1 mixteam en 1 damesteam. Er wordt tevens nagedacht over een clubgebouw, hetgeen met 90 leden zeker geen overbodige luxe is.

Op 2 april 1989 is het zover en wordt ''t Iemenschoer' feestelijk geopend. In 1990 wordt er door de gemeente een kapitaalsubsidie toegezegd voor het aanleggen van een eigen tennisbaan. Er wordt grond aangekocht en in maart van hetzelfde jaar wordt er toestemming gegeven voor het aanleggen van de tennisbaan.

Voor het verkrijgen van de benodigde financiële middelen worden er een aantal acties gehouden. Mede dankzij alle gulle gevers van Langeveen kan op zaterdag 25 augustus 1991 de nieuwe kunstgrasbaan in gebruik worden genomen. Datzelfde jaar wordt ook het bestaande clubgebouw, dat niet meer aan de eisen van een groeiende vereniging voldoet, (De vereniging telt dan 126 leden) vervangen. Er worden 2 units aangeschaft en deze worden tot een heus clubgebouw omgetoverd, waarvan de officiële opening plaatsvindt op 25 oktober 1992.

Voor een goed organisatorisch verloop worden er diverse commissies samengesteld met elk een eigen taak binnen de vereniging. In juni 1997 wordt binnen de eigen vereniging het 12½ jarig bestaan gevierd.

Dat het clubgebouw, bestaand uit twee units, vervangen moest worden was voor eenieder wel duidelijk. Na veel en itensief overleg met de gemeente werd besloten, mede dankzij een kapitaalsubsidie, tot het ingrijpend renoveren en uitbouwen van het bestaande clubgebouw. Door de inzet van vele vrijwilligers kon dit binnen de daartoe strekkende budgetten gerealiseerd worden en op 13 november 1999 vond de opening plaats.

Momenteel telt de vereniging 42 leden en er wordt gespeeld op 2 kunstgrasbanen. Er spelen 3 teams mee in de competitie, 1 damesteam op zaterdagmiddag en 2 heren-teams op vrijdagavond.