Wilt u ook lid worden van TV de Iemenslag?

Dat kan door middel van het aanmeldingsformulier, te verkrijgen bij de ledenadministratie. Dit formulier dient u volledig ingevuld en voorzien van uw handtekening samen met een recente pasfoto in te leveren bij de ledenadministratie. De pasfoto mag ook per e-mail (JPG-bestand) aangeleverd worden.

 Contributie 2017

Senioren (vanaf het seizoen dat men 17 jaar wordt) €100,00

Het vereningingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Alle leden betalen een jaarlijkse contributie zoals die is vastgesteld op de jaarlijkse ledenvergadering, die in de maand februari wordt gehouden. Als men lid wordt na 1 augustus van het lopende verenigingsjaar, dan betaald men de helft van de contributie voor de resterende maanden. Seniorleden ontvangen na aanmelding een sleutel van de tennisbanen en een tijdelijke ledenpas voor het lopende jaar. Meerdere jeugdleden uit een gezin krijgen gezamenlijk 1 sleutel. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie en dient voor 1 december van het lopende jaar binnen te zijn bij de ledenadministratie. Wanneer het lidmaarschap in de loop van het vereningingsjaar wordt beëindigd, blijft de contributie voor het hele jaar verschuldigd. Na opzegging van het lidmaatschap is men verplicht de sleutel in te leveren, pas daarna wordt het lidmaatschap als beëindigd beschouwd. Voor de sleutelafgifte wordt eenmalig €5,00 in rekening gebracht. Wanneer het lidmaatschap wordt beëndigd ontvangt u dit na inlevering van de sleutel terug.

Baangebruik

Junioren, t/m 12 jaar, mogen tot 19.00 uur gebruik maken van de tennisbanen. Tijdens jeugdtoernooien mag hiervan afgeweken worden en gelden de daarvoor geplande tijden. Na 19.00 uur mogen alleen junioren vanaf 13 jaar en senioren van de banen gebruik maken.